Marie Blabolilová (1948)

Marie Blabolilová, umělkyně držící se záměrně stranou uměleckého dění, pracuje výlučně v médiích grafiky a malby. Charakteristická je pro ni určitá neformálnost a samozřejmost tvorby - tvorba je každodenní aktivitou, potřebou důležitější než vystavování či uznání druhých. V grafických pracích, jimiž bývá často prezentována a za něž získala mnohá ocenění, využívá čárový lept. V malbě jedinečným způsobem zhodnotila linoleum jako podkladový materiál a také dezény malířských válečků. Autorka čerpá náměty z vlastního života, všímá si zdánlivě obyčejných věcí kolem sebe (židle, stoly, vázy, okna apod.). Díky tomu se obrazy Marie Blabolilové pohybují někde mezi strukturální a věcnou, předmětnou malbou, která nejenže tematizuje běžné věci a především autorčin intenzivní vztah k nim, ale také samotné médium malby, jeho východiska, možnosti i omezení. Marie Blabolilová je držitelkou ceny Vladimíra Boudníka za rok 2003. Je aktivní členkou SČUG Hollar. V roce 2018 vydal Jiří Hůla a Archiv výtvarného umění kompletní soupis grafického díla autorky.​​​​​​​
(Vendula Fremlová)