Správná odpověď z předchozí strany: Martin Raudenský
10) 
V roce 1999 se konala výstava dlouholetého solitéra české výtvarné scény a  jednoho ze zakladatelů české geometrické abstrakce. O výstavu kterého autora šlo?
(Správná odpověď se zobrazí na další stránce)