Jiří Bartůněk

Jiří Bartůněk přistupuje k umělecké tvorbě konceptuálně, vyjadřuje se však především médiem malby na ploše klasického závěsného obrazu. Ve svých dílech často využívá princip typický pro tzv. „kritický postmodernismus“ – apropriaci ikonicky známých, ale i českých soudobých uměleckých děl, v nichž hledá a zobrazuje struktury a vztahy mezi „vysokým“ a „nízkým“ uměním a zkoumá hranice obrazového vyjádření. Vedle volné tvorby je zásadní i jeho pedagogické působení na Katedře výtvarné výchovy v Ústí nad Labem, z níž vzešla celá generace českých umělců, kteří regionální charakter přesahují. 
(B. Hájková, Artlist)​​​​​​​