Jan Veselý

Jan Veselý studoval v devadesátých letech Katedru výtvarné výchovy na PF UJEP, kde ho formovala řada scénou - malíř Jiří Bartůněk, grafik Miloš Michálek nebo František Šalanský. Grafika a malba se potom staly oblíbenými technikami Jana Veselého, s nimiž zaznamenával především své výlety krajinou Českého Středohoří nebo Krušných hor. Tyto krajinné reflexe Veselý obsahově vždy spojuje s historickými reáliemi, které krajinu Sudet poznamenaly. Jan Veselý dlouhodobě zastává post šéfredaktora regionální redakce MF DNES.